Tili Fíner Oy

Auktorisoitu tilitoimisto | Vihti

Tietosuojaseloste

Alihankkijat

Asiakas on antanut yleisen suostumuksen alihankkijoiden käyttöön. Luettelo Tilitoimiston käyttämistä alihankkijoista jaoteltuna asiakaspalveluun käytettyjen ohjelmistojen perusteella on saatavana tilitoimistosta, leena@tilifiner.fi

Rekisteröityjen ryhmät sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja luonne

Tilitoimisto voi käsitellä toimeksiantosopimuksen perusteella rekisteröityjen tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• Asiakkaan palkan- ja palkkionsaajat palkka- ja henkilöstöhallinnon toteuttamiseksi

• Asiakkaan henkilöasiakkaiden saatavien seuraamista varten

• Asiakkaana olevan yhdistyksen tai osuuskunnan jäsentietoja yhdistyksen jäsenhallintaa ja laskutusta varten

• Osakeyhtiön, osuuskunnan tai asunto-osakeyhtiön osakkaita koskevia tietoja yhtiön hallintoa varten

• Muihin asiakkaan erikseen määrittämiin tarkoituksiin

Käsittelyiden kohde ja ryhmät sekä henkilötietojen tyyppi

Tilitoimisto käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä:

• Nimi ja yhteystiedot

• Henkilötunnus, mahdollinen asiakkaan henkilölle antama henkilönumero

• Henkilön perustiedot kuten syntymäaika, sukupuoli ja koulutustiedot

• Lähiomaisen tiedot mikäli tämä on asiakasyrityksen kannalta tarpeellista

• Palkanlaskennassa tarvittavat tiedot työsuhteen alkamisesta, päättymisestä, muodosta ja lomista

• Palkanlaskennassa tarvittavat tiedot kuten ennakonpidätystiedot, sairauspoissaoloja koskevat tiedot

• Palkanlaskennassa tarvittavat tietosuoja-asetuksen tarkoittamat erityiset henkilötietoryhmät sairauspoissaolot/terveystiedot ja ammattiyhdistysjäsenyystiedot

• Palkanlaskennan perusteella syntyneet palkka-, eläke-, ja verotustiedot sekä muut vastaavat tiedot

• Laskutusta ja perintää varten tarvittavat laskutus- ja perintätiedot

• Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallinnointia varten tarvittavat osakas- ja osakkuustiedot

• Henkilöstöhallinnon edellyttämät tiedot henkilön käymistä koulutuksista ja pätevyyksistä

• Muut asiakkaan erikseen kirjallisesti yksilöimät tiedot, joita Tilitoimisto käsittelee asiakkaan puolesta

Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Tilitoimistolla on oikeus ja velvollisuus käsitellä tietoja asiakkaan palvelusopimuksen vaatimiin tarkoituksiin. Tilitoimisto saa luovuttaa tietoja asiakkaan puolesta palvelun edellyttämille tahoille mukaan lukien asiakkaan yhteistyökumppanit, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja (esimerkiksi työmarkkinajärjestöt) sekä viranomaiset. Tilitoimisto voi käsitellä tietoja anonymisoituna asiakaspalvelun kehittämiseen ja tietojen tuottamiseen asiakkaille sekä luovuttaa tietoja anonymisoituna viranomaisille (esimerkiksi Tilastokeskus) näiden lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

Henkilötietojen käsittelyn kesto

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin palveluita toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä. Lainsäädännön edellyttämän säilytysajan jälkeen tilitoimistolla on oikeus ja velvollisuus hävittää tiedot.

Henkilötietojen maantieteellinen sijainti

Ellei osapuolet erikseen ole toisin sopineet Tilitoimisto käsittelee henkilötietoja ainoastaan vain Suomessa ja muissa EU/ ETA-maissa.

Tietosuojaselosteen versio

Tilitoimistolla on velvollisuus päivittää tähän selosteeseen tulevat muutokset vastaamaan kulloistakin käytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva seloste on oltava asiakkaan saatavilla osoitteessa tilifiner.fi.

Fountain_512px

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä, niin saat kysymyksiisi vastauksia.

Puhelimitse
09 2247 986

Sähköpostilla 
leena(a)tilifiner.fi

Vierailemalla
Tili Fíner Oy
Suonpääntie 180
03400 VIHTI

 

Scroll to Top