Tili Fíner Oy

Vihtiläinen auktorisoitu taloushallintopalveluja tarjoava yritys.

Vuosi 2020

Keskeisiä lukuja palkanlaskentaan 2020

   TyEL-maksu on 25,30%

   Työntekijältä perittävä työeläkevakuutusmaksu on:

   17-52 vuotiailta 7,15%

    53-62 vuotiailta 8,65%

   63 - 67 vuotiailta 7,15%

   17-65 vuotiailta työntekijöiltä perittävä työttömyysvakuutusmaksu on 1,25%

   Sairasvakuutusmaksu on 1,34%.

   Työnantajan sairasvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle                            

   maksetuista palkoista.

   TyEL-ansion raja vuonna 2020 on 60,57 € /kk. Mikäli palkka on pienempi kuin 60,57 € /kk, ei

   vakuuttamisvelvollisuutta ole.

   Verohallituksen antama päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2020

   Km-korvaus 0,43 €/km

   Verohallituksen antamien päätösten mukaiset päivärahat ja ateriakorvaus vuodelle 2020

    Kokopäiväraha 43,00 €          

    Osapäiväraha 20,00 €                            Ateriakorvaus 10,75 €

KYSY LISÄÄ

15.06.18

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

KYSY LISÄÄ