ks tausta1 alatausta tausta2 vali

 

 

YRITTÄJÄVÄHENNYS

 

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

                                       

 

LOMAILEMME

 

 

   Keskeisiä lukuja palkanlaskentaan 2020

 

   TyEL-maksu on 25,30%

 

   Työntekijältä perittävä työeläkevakuutusmaksu on:

 

   17-52 vuotiailta 7,15%

 

    53-62 vuotiailta 8,65%

 

   63 - 67 vuotiailta 7,15%

 

   17-65 vuotiailta työntekijöiltä perittävä työttömyysvakuutusmaksu on 1,25%

 

   Sairasvakuutusmaksu on 1,34%.

   Työnantajan sairasvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle                            

   maksetuista palkoista.

 

   TyEL-ansion raja vuonna 2019 on 60,57 € /kk. Mikäli palkka on pienempi kuin 60,57 € /kk, ei

   vakuuttamisvelvollisuutta ole.

 

   Verohallituksen antama päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2020

 

   Km-korvaus 0,43 €/km

 

   Verohallituksen antamien päätösten mukaiset päivärahat ja ateriakorvaus vuodelle 2020

 

    Kokopäiväraha 43,00 €          

    Osapäiväraha 20,00 €                            Ateriakorvaus 10,75 €